EMPRESA

Ao redor da idea de ofrecerlle solucións á empresa, APOIO ASESORES, S.L.P. é unha compañía de servizos de alto valor engadido, que se centra na identificación de incidencias fiscais, laborais, contables e financeiras. Desde 1998 os socios fundadores de APOIO ASESORES, S.L.P. detectaron no mercado a necesidade que tiñan determinados entes da vida económica de obter un asesoramento integral e profesional que lles mantivese ao día no plano contable, fiscal, laboral e financeiro principalmente. Na actualidade APOIO ASESORES, S.L.P. conta cunha ampla carteira de clientes, localizada no seu maior parte na área de influencia de Santiago de Compostela e comarca, aínda que dita localización esténdese polas provincias da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Asturias. APOIO ASESORES, S.L.P. é consciente da nova situación á que se enfrontan a totalidade de entidades, á hora de desenvolver o seu traballo diario, xa que se atopan nun ámbito perfectamente regulado e moi dinámico, o cal non lles permite estar ao día dunha forma autónoma, por todo iso faise necesario externalizar· o servizo de asesoramento económico-financeiro, fiscal e laboral.