OBXECTIVOS

Os nosos obxectivos xerais son a prestación de servizos contables, fiscais, laborais, constitución e disolución de empresas e asociacións, tramitación de subvencións e axudas públicas, herdanzas. O equipo humano de APOIO ASESORES, S.L.P. comprométese ao cumprimento de todas estas actuacións, achegando a súa experiencia e profesionalidade en todos e cada un de os· procesos. APOIO ASESORES, S.L.P. é membro do Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (R.E.A.F.), do Rexistro de Economistas Forenses (R.E.F.O.R.) e de Economistas Expertos en Contabilidade e Información Financeira (E.C.I.F.).