MEDIOS MATERIAIS

APOIO ASESORES, S.L.P. dispón dunhas oficinas que ocupan ao redor de 150 metros cadrados en Santiago de Compostela (A Coruña), Rúa Frei Rosendo Salvado, nº10, 1ºB C.P. 15701. Contando cun sólido soporte tecnolóxico e material que lle permite traballar coas últimas tecnoloxías que contribúen a unha elevación da calidade no servizo, non só pola mellora en a· rapidez da prestación do mesmo, senón tamén en seguridade, confianza e comodidade para o cliente.

APOIO ASESORES, S.L.P. conta con Licenza de Apertura expedida polo Concello de Santiago de Compostela e cumpre cos requisitos legais en materia de prevención de riscos laborais, certificando con iso que dispón de todos os elementos de seguridade que impoñen as disposicións legais vixentes. Ademais, APOIO ASESORES, S.L.P. é un despacho adaptado á Lei Orgánica 15/99, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e á Lei 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionais contando con Seguro de Responsabilidade Civil Profesional.